Mark & Anläggning

 1. Trädgård- och markskötsel
 2. Grävmaskinsarbeten
 3. Plattsättning (gångvägar, uppfarter, uteplatser)
 4. Leverans av jord-, sand- och grusprodukter som t ex makadam,
  sand, singel, bergkross, mat- och planteringsjord.
 5. Julgranar (leverans och uppsättning)

 6. Snöplogning, handskottning
 7. Halkbekämpning (sandning)
 8. Bortforsling av snö
 9. Takskottning
 10. Borttagning av istappar
 11. Sandsopning och sandupptagning

Vi skriver gärna avtal för säsongsarbete men tar även löpande
uppdrag när behov finns.