Välkommen!

Husby Entreprenad AB arbetar mot företag, föreningar,
privatpersoner, kommuner och landsting.

Vi erbjuder tjänster som:

  1. Mark- och grävningsarbeten
  2. Trädgårdstjänster
  3. Avancerad trädfällning och trädbeskärning
  4. Material- och maskintransport med lastbil
  5. Vinterväghållning (snöröjning, skottning, sandning)
  6. Höghöjds- och klätterarbeten
  7. Förmedling av stubbfräsning vid behov